Veducon

Veducon implementeert, migreert en beheert netwerken en infrastructuren. Met andere woorden zorgen ze voor draadloze netwerken. Dit doen ze onder andere in de welbekende Rituals winkels.  PingOnline werkt al jaren samen met Veducon voor de ontwikkeling van hun website. Toen ontstond de vraag of we méér voor ze konden doen dan de website. Yes, dat kunnen we!

Het zit zo, Veducon gebruikt het platform Meraki van Cisco om netwerken uit te rollen en te updaten. Het uitrollen wordt gedaan door installateurs. Bij gebruik van de Meraki portal door de installateurs was er een probleem. De installateurs zagen in de Meraki portal de systemen van álle winkels, in plaats van enkel de winkel waar ze op dat moment moesten zijn om netwerkwerkzaamheden uit te voeren.

Ontwikkeling

Om te zorgen dat zij alleen bij de winkel kunnen waar ze moeten zijn, was de wens om een portal te maken die als schil diende tussen de winkel en Meraki. Voor de ontwikkeling van een goed werkende portal hebben we een aantal vaste stappen gevolgd. We zijn begonnen met een functioneel ontwerp. Het functioneel ontwerp is de blauwdruk van de portal en hierin wordt in samenspraak met de opdrachtgever exact bepaald welke indeling & functionaliteiten de portal krijgt (en welke niet) en de werking van alle functionaliteiten. Dit wordt uitgewerkt in Wireframes. Het belangrijkste doel van dit proces is van A-Z duidelijk krijgen wát we gaan maken in samenspraak met de klant. Na het uitwerken van het functioneel ontwerp werd er aan de hand van de functies en wireframes, een HTML/CSS-ontwerp gemaakt die ook geschikt is voor mobiel. In de volgende stappen van dit proces zijn we de portal gaan ontwikkelen en uitgebreid testen. Waarna het grote moment volgde; live gaan! Wanneer we live zijn, monitoren we het platform intensief om bij te sturen waar nodig. Ook daarna blijven we in contact met de klant voor eventuele updates.

Samen met Veducon hebben we deze webapplicatie uitgedacht en hebben we via een API-koppelingen gebouwd naar Meraki.

Live

Sinds de portal live is wordt deze wereldwijd gebruikt! De webapplicatie werkt als een soort poortwachter. De informatie wordt doorgestuurd naar Meraki via API-calls. Zo kan de installateur alleen bij de systemen van de betreffende winkel waar hij op dat moment werkzaam is. Een hele geslaagde portal waar met veel succes in gewerkt wordt. En het wordt nog beter: De portal wordt wereldwijd gebruikt sinds hij live is gegaan!

Bekijk online

Nog meer